6 thoughts on “พระวิษณุ

 1. ถ้าปักองค์พ่อแบบนี้เท่าไหร่ครับเสื้อช็อปกลางหลัง

  แล้วถ้าปักชื่อสถาบันด้านล่างด้วยเท่าไหร่ครับ ของคุณมากครับ

  • ถ้าปักองค์พ่อประมาณนี้ กลางหลัง มีชื่อสถาบันด้วย ราคา รวม ทั้งหมด อยู่ที่ 1200 บาทถ้วน รวมค่าบล็อคแล้วค่ะ

 2. แล้วถ้าใหญ่แบบเต็มหลังเท่าไหร่
  มีแบบมาเอง
  ปักได้ใหญ่สุดประมาณ (สูงxกว้าง)

 3. ถ้าเอาลายนี้แล้วตรงกระเป๋าหน้าปักลูกดิ่ง ข่างล่างพระวิษณุปักว่าช่างก่อสร้างกี่บาทครับ แล้วถ้าสั่งปักมีเสื้อช็อปแขนยาวให้พร้อมเลยหรือเปล่าครับ หือต้องส่งไปให้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *