1040803

หมวกไวเซอร์ผ้าพรีทไทย 5สี

* หมวกไวเซอร์ มี 3 แบบ ได้แต่ ไวเซอร์ 3ขีด , ไวเซอร์จีน , ไวเซอร์ผ้าพรีทไทย
* หมวกแก๊ปผ้าพรีท เกรดพรีเมี่ยม มี 2 แบบ ต่างกันที่ตัวปรับระดับด้านหลัง
แบบรางเลื่อน และ แบบเข็มขัดเเหล็ก
* หมวกปักชื่อชัยพฤกษ์ที่ปีก มีสีกรม สีดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *