สีไหม ลายปัก


ไหมปักของเรา เป็นไหมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น แบรนด์ ซากุระ ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น ผู้นำเทคโนโลยีแห่งสีต่างๆ ไม่เฉพาะกับไหมปักเท่านั้น
เมื่อไหมที่นำมาปักงาน ก็ส่งผลให้งานปักนั้นๆ มีคุณภาพ สีสัน สวยงาม สดใส ไม่ซีดจางง่ายๆ แม้ผ่านการซัก รีด และที่เราเลือกใช้ไหมแบรนด์นี้ข้อพิเศษที่สุดคือ
เมื่อผ่านการซัดด้วยไฮเตอร์ สีไหมก็ไม่ซีดจางรับปักเสื้อ- รับงานปักทุกชนิด จ.สมุทรสาคร


รับปักเสื้อ Masterpiece มหาชัย จ.สมุทสาคร

ดูตัวอย่างผลงาน

http://www.หมวกเปล่า.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *